1 3 4 5 6 7 8 O D P 2 2. ETAPA

Krásné dny plné slunce není dobré trávit doma, daleko lepší je celodenní výlet – třeba na kole. A chceme-li být celý den venku, měli bychom být v přírodě. Nepojedeme daleko od Brna, cestu můžeme libovolně zkrátit a obtížné úseky, na které vás upozorním, můžete pohodlně zdolat pěšky. Přitom uvidíme mnoho krásných lesních zákoutí, několik přírodních zajímavostí a samozřejmě pojedeme kolem několika občerstvovacích stanic. Vezměte si pro jistotu pláštěnku, pak dobře obuté kolo v dobrém technickém stavu, něco jídla, něco peněz a něco dobré nálady. Přeji vám šťastnou cestu a neméně šťastný návrat!

Říčky

Své putování zahájíme na konečné tramvají v Obřanech, kde lze bez nesnází zaparkovat auto, pokud tam s ním pojedete. Pojedeme ulicí Babickou a pak sjedeme pod železničním mostem na cestu kolem Svitavy. Pohodlně dojedeme až do míst, kde cesta opět podjíždí železniční trať (2,7 km). Ještě před podjezdem odbočíme doprava po zelené turistické značce do Těsnohlídkova údolí. Stoupáme úzkým údolím podél potůčku, který často kříží cestu, takže si zařaďte lehký převod, abyste měli dostatečnou rezervu pro zdolání nesnadných míst. Dostaneme se až k Resselově hájence a pomníku, kde se dostaneme na širší silničku stoupající v serpentinách až k Velké Klajdovce (8,2 km). Silnička vyjede na silnici Líšeň – Ochoz a my po této silnici zahneme doleva na Ochoz, kam snadno dojedeme (12,4 km). V Ochoze doporučuji udělat první občerstvovací zastávku. Vesnicí projedeme napřed rovně a pak vpravo směrem na Hostěnice. Ještě před Hostěnicemi budeme projíždět údolím Říčky kolem rybníku Hádek (15,0 km - vpravo od silnice). V občerstvovacím zařízení na břehu rybníka můžeme zanechat uondanější část výpravy nebo si tam cestu zkrátit, protože se tudy můžeme vracet. Ušetří se tak 15 km.

Ti, co mají dostatek sil, zahnou doleva na silničku kolem chat a krásným údolím Říček po červené ponenáhlu stoupáme k rozcestí Malá Říčka (20,6 km) a pak vpravo dál po červené k rozcestí Kalenčík (23,5 km). Tam zahneme ostře vpravo po žluté na Hostěnice, kam sjedeme neméně pěkným údolím Hostěnického potoka (28 km, další občerstvení). Projedeme přes dědinu po žluté značce. Na konci obce žlutá odbočuje doleva do lesa. Pokud na nás nikdo nečeká v hospůdce u Hádku, sledujeme žlutou k Hostěnickému propadání a dále prudkou kamenitou cestou dolů k jeskyni Pekárna (30,8 km).

Pokud jsme zanechali část výpravy (nebo sebe sama) u Hádku, pokračujeme po silnici k Hádku a odtud po levém břehu potoka dolů lesní cestou k jeskyni. Za jeskyní Pekárna zahneme se žlutou značkou doleva a jedeme lesní cestou k Hornímu mlýnu (32 km), kde opět po žluté odbočíme doprava a po silničce strmě vystoupáme na silnici Líšeň – Ochoz (33,2 km) a přes ni dál podél el. vedení až na vrchol kopce. Tam žlutá odbočí do lesa a my se po ní a po úzké místy prudce klesající lesní cestě dostaneme až do Bílovic nad Svitavou (38,5 km) k studánce L. Janáčka. Před mostem přes Svitavu (hostinec) odbočíme doleva na nezpevněnou cestu podél Svitavy (červená a zelená tur. značka), po které dojedeme na konečnou tramvají v Obřanech (43 km), kde cestu ukončíme.

Jen pro informaci: Já jsem z Obřan vyjel kolem 11 hod. a vrátil se tam před 17 hod. Cestu jsem si nezkrátil.

Vratislav Mlčoch